• Faruk Korkmaz

    Faruk KorkmazTüm Yazıları

    İmar Barışı İçin Başvurular Başladı... İmar Barışı Detayları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunda imzalanan İmar Başırı Resmi Gazetede yayınlandı. 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları belirlendi. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar nasıl yapılacak, nereye yapılacak, son tarih nedir ve kimler başvurabilir. Şimdi Birlikte İmar Barışı Detaylarını inceleyelim...

Soru.1-  İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsamaktadır?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışına başvurabilecek ve yapı kayıt belgesi almaları sağlanacak.

Soru.2-  İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular Çevre ve Şehircilik üzerinden yapılacak.

Hemen İmar Barışı İçin Online Başvurunu Yapın: http://imarbarisi.csb.gov.tr/

Soru.3-  Yapı Kayıt Belgesi Ne işe yarar?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. Başka bir deyimle yapının İskan Belğesi yerine geçecektir. Yapı Kayıt Belğesinden yararlananlar elektirk, su'da iskan indiriminden yararlanabilecek.

Soru.4-  İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arazinin emlak fiyatı ile yapı yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanacak bedelin konutlarda yüzü 3'ü, ticarette yüzde 5'i olacak şekilde belirlendi. Elde edilecek geliri ülke geneli kentsel dönüşümde kullanılacagı açaklandı. 

Soru.5-  Yapı Kayıt Belgesi Kalıcı İmar Hakkı Sağlar Mı?

Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri geçerlidir.

Soru.6-  Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik, doğalgaz ve alt yapı bağlanabilecek.

Soru.7- İmar Barışı'ndan önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

Kanunlara göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

Soru.8- Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar resmi harc tutarları yatırılması gerekmektedir.

Soru.9- Hangi yapılar İmar Barışı'ndan faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek.

Soru.10- Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışı'ndan faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışı'ndan faydalanabilecek.

Soru.11- Ödemeler nasıl yapılacak?

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

Soru ve Görüşlerinizi

farukkorkmaz@live.com Adresine mail atabilirsiniz.